do początku mapa serwisu kontakt  
Ogłoszenia

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Samborzec!!!!

 

         W związku realizacją Projektu  współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” pn. „Cyfrowy Samborzec – Nowa Era Komputera” w okresie 1.01.2019 -28.02.2019, zapraszamy na bezpłatne szkolenia.

Głównym celem projektu jest zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług wśród osób, które ukończyły 25 rok życia z terenu województw świętokrzyskiego i małopolskiego.

 

Szkolenia realizowane dla mieszkańców Gminy Samborzec odbędą się w okresie 16.02.2019 -24.02.2019.

 

Najbliższe szkolenia:

 

16-17.02.2019  p.t. „Rolnik w sieci” 

 

23-24.02 2019 p.t. „Internet dla Seniora” 

 

Szkolenia odbędą się w Publicznej Szkole Podstawowej w Skotnikach.

Zgłoszenia proszę kierować do Sekretariatu Szkoły, Skotniki 64 , 27-650 Samborzec.

Wszelkie informacje oraz dokumenty dostępne są również na stronie Szkoły http://pspskotniki.pl/   lub Gminy Samborzec www.samborzec.pl

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 
List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

w sprawie zabezpieczenia dzieci przed skutkami chorób zakaźnych

 

 

 

      Warszawa, 8 listopada 2018 roku

                                                                                      

 

 

 

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie, 

 

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne.

 

W Europie szczepienia ochronne są prowadzone od ponad 200 lat. W ostatnich dziesięcioleciach w dużym stopniu przyczyniły się one do spadku zachorowań na choroby zakaźne, co znacząco wpłynęło na poprawę sytuacji epidemiologicznej. Tak niski poziom zachorowań zawdzięczamy wysokiej wyszczepialności społeczeństwa w latach 90. XX w., utrzymującej się na poziomie 95-98%. Niepokoją zatem ostatnie dane, które wskazują, że spada liczba osób poddających się szczepieniom przy jednoczesnym wzroście osób uchylających się od nich i wyrażających negatywne opinie na temat szczepionek.

 

Pragniemy zwrócić uwagę na dramatyczny wzrost liczby zachorowań na odrę w Europie, który obecnie obserwujemy. Od stycznia do września 2018 roku odnotowano ponad 52 tys. przypadków odry. Do 5 października 2018 r. najwięcej zachorowań zarejestrowano w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290) oraz we Włoszech (2 248). W krajach spoza UE najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie –  ponad 32 tys. przypadków. Problem odry występuje również w Czechach, Niemczech, Bułgarii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Łotwie. Na ten obraz nakłada się sytuacja w naszym kraju. Według najnowszych danych od 1 stycznia do 30 października 2018 r. w Polsce zarejestrowano 144 przypadki zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 59. Liczby te jednoznacznie wskazują na fakt niezwykle dynamicznego rozprzestrzeniania się choroby. W związku z rosnącym zagrożeniem zdrowia dzieci i młodzieży z pewnością jest to dobry czas, żeby zwrócić szczególną uwagę na kwestie profilaktyki chorób zakaźnych poprzez realizację szczepień obowiązkowych. 

 

Pamiętajmy, że w każdej chwili możemy zetknąć się z patogenem wywołującym niebezpieczną infekcję. Odra jest groźna nie tylko z powodu bezpośrednich skutków zachorowania, ale również ze względu na występowanie ciężkich powikłań, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. Szczególnie zagrożone są osoby niezaszczepione, w tym dzieci do 13. miesiąca życia oraz inne osoby z obniżoną odpornością.

 

Dzięki szczepieniom udało się zmniejszyć liczbę zachorowań na wiele chorób, a niektóre z nich całkowicie wyeliminować. Poddanie dzieci szczepieniom ochronnym jest gwarancją ich bezpieczeństwa. Zapewnia także ochronę osobom niezaszczepionym z powodu wskazań medycznych.

 

Mając na uwadze doniosłość problemu, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście jako Rodzicie odpowiedzialni za zdrowie swoich dzieci wyciągnęli odpowiednie wnioski z obecnej sytuacji epidemiologicznej. Ważne, aby pamiętali Państwo, że pochopna decyzja odmowy poddania dzieci szczepieniom ochronnym może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi związanymi
z powikłaniami chorób zakaźnych takich jak odra.

 

Licząc na Państwa rozwagę, prosimy o uważne dokonanie wyboru i podjęcie decyzji w myśl tak aktualnego obecnie powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

 

 

 Z wyrazami szacunku

 

 

Anna Zalewska                                                              Jarosław Pinkas
Minister Edukacji Narodowej                                     Główny Inspektor Sanitarny