do początku mapa serwisu kontakt  
Historia szkoły

HISTORIA POWSTANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOTNIKACH 

W dziejach Skotnik dużą rolę odegrała oświata. Początkowo szkolnictwo w Skotnikach przez długie wieki związane było z miejscowym kościołem. Dokumenty z 1667 roku poświadczają istnienie szkoły parafialnej, która niestety upadła. Dopiero w wieku XIX w okresie Królestwa Polskiego szkoła się odrodziła m.in. dzięki inicjatywie ks. Cybulskiego i dziedzica Zajeziorza – Onufrego Popiela, którzy przekazali środki na utrzymanie nauczycieli. Ponownie zamknięcie szkoły nastąpiło z polityką rusyfikacyjną prowadzoną przez władze carskie.

Szkoła publiczna istnieje w Skotnikach od 1928 roku. Powstała ona z inicjatywy mieszkańców Skotnik i Bogorii. Wielce pomocny był ówczesny dziedzic Skotnik – Maksymilian Skotnicki, który przekazał grunt pod budowę szkoły. Późną jesienią 1928 roku rozpoczęto gromadzić materiały budowlane, a budowa dzięki zaangażowaniu społeczeństwa posuwała się bardzo szybko. W ten sposób w przeciągu kilku miesięcy powstała trzyklasowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach. Na przestrzeni lat stopień organizacyjny szkoły ulegał zmianom: i tak ze szkoły trzyklasowej powstała szkoła czteroklasowa, a później sześcioklasowa. Po wojnie była tu zorganizowana siedmioklasowa szkoła podstawowa, a od 1966 roku ośmioklasowa. Po reformie szkolnictwa w 1999r. powstała szkoła sześcioklasowa.
W 1990 roku po długoletnim remoncie po pożarze w 1967 roku na potrzeby szkoły został przeznaczony dworek, dawna siedziba Skotnickich. 


 

 

Od 1 października 2012r. organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Skotnikach k.Sandomierza. Obecnie po reformie szkolnictwa w 2017r. roku Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Reymonta w Skotnikach znów jest szkołą ośmioklasową.

Dyrektorami Publicznej Szkoły Podstawowej w Skotnikach byli:
1. Pan Edward Ryguła 1948 - 1953
2. Pan Zachariusz Granat 1953 - 1955
3. Pan Władysław Kaporowicz 1955 - 1972
4. Pan Fryderyk Zięba 1972 - 1973
5. Pan Józef Rzepka 1973 - 1978
6. Pan Wiesław Szaleniec 1978 - 1982
7. Pani Teresa Walczewska 1982 - 1985
8. Pani Bogusława Łukawska 1985 - 1991

Obecnie dyrektorem szkoły jest pani Bronisława Piasta.

REMONT SZKOŁY I BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ

Po 65 latach użytkowania budynku zbudowanego w 1928 roku został przeprowadzony remont kapitalny szkoły, który poprawił warunki pracy i nauki nauczycielom oraz uczniom. W budynku wymieniono okna i drzwi. Stare drewniane podłogi zostały zastąpione parkietami i kamiennymi posadzkami. Dobudowano kotłownię oraz zainstalowano gazowe centralne ogrzewanie.


4 listopada 1993 roku w obecności pani wojewody woj. tarnobrzeskiego J. Sagatowskiej, pana kuratora 
K. Wiszniowskiego, pana przewodniczącego Samorządu Gminy Samborzec J. Jando, pana wójta Gminy Samborzec W. Garnuszka, pani dyrektor szkoły B. Piasty oraz głównego wykonawcy prac H. Radkowskiego wmurowano kamień węgielny i rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej, która doczekała swego szczęśliwego końca po trzech latach.

 

 

 

Jej uroczyste przekazanie do użytku nastąpiło 16 listopada 1996 roku. Dzięki tej sali szkoła w Skotnikach, swego czasu, miała najlepszą bazę do uprawiania sportów halowych w całej gminie.