do początku mapa serwisu kontakt  
Doradztwo zawodowe
Spotkanie z panią Moniką Kozakiewicz -

doradcą zawodowym w Młodzieżowym Centrum Kariery w Sandomierzu


Temat spotkania - "Zaprojektuj swój sukces - planowanie kariery edukacyjno - zawodowej".


Na zajęciach uczniowie zapoznali się z działalnością jednostek OHP. Rozwiązywali quizy i wykonywali ćwiczenia: " Droga do sukcesu", "Czym jest dla mnie kariera".

Dyskutowali czym jest sukces i jak można go osiągnąć.
Odbyła się też projekcja filmu "Droga do kariery".

 

              

 
Dzień otwarty w I Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu

Collegium Gostomianum

 

     

 
 

Dzień otwarty w tarnobrzeskiej "budowlance"

 

         

 
 

Zostać żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej

 

Spotkanie uczniów klasy VIII w ramach doradztwa zawodowego z panią Anną Bartosik - pracownikiem firmy ochroniarskiej "Argus", druhem Ochotniczej Straży Pożarnej i żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej

 

              

 
 


Dzień Orientacji Zawodowej w Sulisławicach


31 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Sulisławicach odbyły się Targi Szkół Ponadpodstawowych.

W ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym spotkaniu i zapoznali się

z bogatą ofertą szkół ponadpodstawowych z naszego powiatu i Tarnobrzega.

 

     
 

 

 
ZOSTAĆ POLICJANTEM 

spotkanie z policjantem w ramach doradztwa zawodowego 


24 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantem. Uczniowie klas młodszych mieli okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa na drodze do szkoły i poza nią oraz o cyberprzemocy.
To co interesowało młodzież klas starszych to praca w Policji. Mundurowy opowiedział, jak na co dzień wygląda jego praca oraz jakie trzeba spełnić warunki, aby zostać jej funkcjonariuszem.

 


 

 

Warsztaty gastronomiczne "Potrawy wielkanocne"


W dniu 21 marca uczniowie klasy 8 gościli w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich

w Sandomierzu na warsztatach kulinarnych "Potrawy wielkanocne"

 

      

 
 

Poznajemy zawód kucharza

 
Klasa III poznaje zawód górnika

 

  

 
 

 

Młodzi architekci z klasy drugiej

 

 

 

 

 
 

Klasa pierwsza poznaje zawód aktora

 

 

 

 

 

 

 
Z wizytą w OSP - poznajemy pracę strażaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pani Lucja Strużyk pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu i doradca

 

zawodowy przeprowadziła z uczniami klas 1-3 warsztaty z orientacji zawodowej pt.

 

"Zawody wokół nas".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZKOLNE KALENDARIUM DORADZTWA ZAWODOWEGO

 

w roku szkolnym 2021/2022

 

ZAKRES CZASOWY  DZIAŁANIE

WRZESIEŃ

Miesiąc z zawodami – zawody artystyczne (architekt, malarz, grafik, rzeźbiarz, aktor, filmowiec, operator, reżyser).

- Opracowanie rocznego planu działań, Szkolnego Kalendarium Działań. Nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi.

- Zamieszczenie w zakładce „Doradztwo Zawodowe”, Szkolnego Kalendarium Działań.

- Aktualizacja strony internetowej – zakładka doradztwo zawodowe.

- Współpraca z Radą Pedagogiczną.

- Włączenie do działań na rzecz doradztwa wszystkich nauczycieli.

- Pozyskanie do współpracy rodziców w ramach doradztwa zawodowego.

PAŹDZIERNIK

Miesiąc z zawodami – zawody humanistycznospołeczne (nauczyciel, pedagog, psycholog, doradca zawodowy, marketingowiec, terapeuta, prawnik, mediator).

- OTK (Ogólnopolski Tydzień Kariery) – organizacja działań zgodnie z wytycznymi akcji.

- Rozmowa z psychologiem, wywiad z ulubionym nauczycielem.

- Nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

- Spotkanie z powiatowym koordynatorem doradców zawodowych.

LISTOPAD

Miesiąc z zawodami – zawody rzemieślnicze i gastronomiczne (szewc, hydraulik, kowal, lutnik, mechanik samochodowy, pilarz, cukiernik, kucharz, kelner, Barber, fryzjer, groomer).

- Zaplanowanie warsztatów kulinarnych.

- Wystawa przedmiotów związanych z zawodami rzemieślniczymi i gastronomicznymi.

- Spotkanie z przedstawicielami jednego z zawodów.

GRUDZIEŃ

Miesiąc z zawodami – handel i zarządzanie.

- Organizacja Tygodnia Wolontariatu.

- Nawiązanie współpracy z SU, upowszechnianie dobrych praktyk wolontariackich.

- Wirtualny spacer po lokalnym rynku pracy (handel i zarządzanie).

-  Nawiązanie współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy.

STYCZEŃ

Miesiąc z medycyną – zawody medyczne (m.in. lekarz, ratownik medyczny, opiekun medyczny, kierowca karetki, pielęgniarka, salowa, laborantka, sanitariusz).

- Autoprezentacja „Kim będę jak dorosnę” – promocja zawodów medycznych.

- Organizacja zajęć z pierwszej pomocy, współpraca z PCK.

 

LUTY

Miesiąc z zawodami technicznymi i inżynieryjnymi (specjaliści IT, technik informatyk, inżynier budownictwa, logistyk).

- Spotkania klasy 8 z Powiatowym Doradcą Zawodowym.

- „Zawód moich marzeń” – wystawa plastyczna. 

MARZEC

Miesiąc z zawodami ekonomiczno-administracyjnymi (księgowa, kadrowa, ekonomista, bankowiec).

- Informator „Oferta edukacyjna szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2021/2022” zamieszczany na stronie Kuratorium Oświaty.

- Zapoznanie uczniów z ofertą szkół ponadpodstawowych poprzez wizyty w szkołach.

- Przekazanie informacji o ofercie szkół rodzicom przez dziennik elektroniczny.

- Diagnoza predyspozycji zawodowych.

- Ekonomia na co dzień – warsztaty.

KWIECIEŃ

Miesiąc z zawodami związanymi z rolnictwem, środowiskiem, ogrodnictwem, ekologią.

- Wycieczki wirtualne po szkołach.

- Wycieczka do sadu, wywiad z lokalnym sadownikiem.

- Spotkanie rodziców z Powiatowym Doradcą Zawodowym.

MAJ

Miesiąc z zawodami – turystyka i hotelarstwo, sport i rekreacja (recepcjonista, animator, touroperator, trener, sportowiec).

- Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

- „Festiwal zawodów”, różnorodne formy podsumowujące całoroczne działania w zakresie doradztwa zawodowego.

- Dni otwarte szkół.

CZERWIEC

Miesiąc z zawodami – działalność gospodarcza i wolne zawody.

- Spotkanie doradców zawodowych i grup uczniów ze szkół partnerskich i wymiana doświadczeń, planowanie inicjatyw na kolejny rok szkolny.

- Podsumowanie działań.